Czynności w przypadku śmierci.

  • Wezwać lekarza, który stwierdzi zgon oraz wystawi kartę zgonu (niezbędna do dalszych formalności).

W ciągu dnia należy korzystać z pomocy lekarzy z Przychodni Zdrowia, do których należą te czynności i formalności.

W godzinach nocnych proszę dzwonić na pogotowie.

Rodzina lub Najbliżsi osoby zmarłej mają pełne prawo do wyboru

Zakładu Pogrzebowego, którego oferta najbardziej im odpowiada,

niezależnie od miejsca zgonu zmarłej osoby.

  • Wezwać Zakład Pogrzebowy.

Nasi pracownicy dokonają niezbędnych czynności z zakresu przetransportowania zwłok do chłodni.

  • Zgłosić się do biura Zakładu Pogrzebowego, w celu ustalenia daty oraz przebiegu ceremonii pogrzebowej.

 

Prosimy mieć przy sobie:

- kartę zgonu

- akt zgonu

- dowód osobisty osoby zmarłej

- legitymację emeryta/rencisty lub ostatni odcinek emerytury/renty

- dowód osobisty wnioskodawcy